Albert Polman

Titels Prof. dr.
Voorletters A.
Hoofdfunctie bijzonder hoogleraar UU
Vakgebieden Nanotechnologie
  Atoomfysica en molecuulfysica
  Natuurkunde
Leeropdracht Nanofotonica
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2009
Adviserend lid van Sectie Technische Wetenschappen
Verbonden aan FOM-instituut AMOLF
Science Park 104
1098 XG Amsterdam
tel.  020 754 7100
a.polman@amolf.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties