Monique Boekaerts

Titels Prof. dr.
Voorletters M.
Hoofdfunctie Emeritus Hoogleraar UL
Vakgebieden Onderwijskunde
  Psychologie
  Gedragswetenschappen en onderwijskunde
  Pedagogiek
Leeropdracht Leren en instructie
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2009
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties