Albert van den Berg

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters A.
Hoofdfunctie Universiteitshoogleraar UT
Vakgebieden Bioinformatica, biomathematica
  Micro-elektronica
  Meten, ontwikkeling van wetenschappelijke apparatuur
  Nanotechnologie
  Biochemie
  Milieustudies
Leeropdracht Sensor systemen voor biomedische- en milieutoepassingen
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2008
Voorzitter van Sectie Technische Wetenschappen
Verbonden aan Universiteit Twente
Leerstoel BIOS, Gebouw Hogekamp, Kamer 6242
Postbus 217
7500 AE Enschede
tel.  053 489 2691
a.vandenberg@utwente.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties