Albert van den Berg

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters A.
Hoofdfunctie Universiteitshoogleraar UT
Vakgebieden Biochemie
  Meten, ontwikkeling van wetenschappelijke apparatuur
  Nanotechnologie
  Milieustudies
  Bioinformatica, biomathematica
  Micro-elektronica
Leeropdracht Sensor systemen voor biomedische- en milieutoepassingen
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2008
Verbonden aan Universiteit Twente
Leerstoel BIOS, Gebouw Hogekamp, Kamer 6242
Postbus 217
7500 AE Enschede
tel.  053 489 2691
a.vandenberg@utwente.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties