Inald Lagendijk

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters R.L.
Hoofdfunctie Hoogleraar TUD
Vakgebieden Informatica
  Telecommunicatietechniek
  Communicatiewetenschap
  Gebruikersinterfaces, multimedia
Leeropdracht Informatie- en Communicatietheorie
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2009
Verbonden aan Technische Universiteit Delft
Mekelweg 4
2628 CD DELFT
tel.  015-2783731
r.l.lagendijk@tudelft.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties