Andries Meijerink

Titels Prof. dr.
Voorletters A.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Nanotechnologie
  Scheikunde
  Vastestoffysica
Leeropdracht Vaste stof chemie
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Scheikunde
Lidmaatschap Lid
Sinds 2009
Verbonden aan Universiteit Utrecht
L.S. Ornsteinlaboratorium, Kamer OL164
Princetonplein 1
3584 CC Utrecht
tel.  030 253 2202
a.meijerink@chem.uu.nl
Onderzoek/publicaties