Jelle Koopmans

Titels Dr.
Voorletters J.
Hoofdfunctie Universitair hoofddocent UvA
Vakgebieden Romaanse taal- en letterkunde
Afdeling Afdeling Letterkunde
Sectie Sectie Taal- en Literatuurwetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2009
Voorzitter van Raad voor Geesteswetenschappen
Secretaris van Sectie Taal- en Literatuurwetenschappen
Verbonden aan Universiteit van Amsterdam
Leerstoelgroep Franse Letterkunde
Spuistraat 134
1012 VB Amsterdam
tel.  020 525 3384
j.koopmans@uva.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties