Corien Prins

Titels Prof. mr.
Voorletters J.E.J.
Hoofdfunctie Lid WRR / hoogleraar UvT
Vakgebieden Bestuurskunde
  Rechtswetenschappen
Leeropdracht Recht en informatisering
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2009
Voorzitter van Adviescommissie Ammodo KNAW Awards (Social Sciences)
Voorzitter van Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR)
Lid van Bestuur Rathenau Instituut
Lid van Cie Ethische, juridische en veiligheidsaspecten big data en informaticaonderzoek
Lid van Commissie Big data
Verbonden aan Universiteit van Tilburg
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Postbus 90153
5000 LE Tilburg
tel.  013 466 3088
j.e.j.prins@tilburguniversity.edu
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties