Corien Prins

Titels Prof. mr.
Voorletters J.E.J.
Hoofdfunctie Voorzitter WRR; hoogleraar TiU
Vakgebieden Bestuurskunde
  Rechtswetenschappen
Leeropdracht Recht en informatisering
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2009
Bestuurslid van Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR)
Lid van Bestuur Rathenau Instituut
Lid van Commissie Big data
Verbonden aan Tilburg University
Tilburg Law School, Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT)
Postbus 90153
5000 LE Tilburg
tel.  013 466 3088
j.e.j.prins@tilburguniversity.edu
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties