Ben Vermeulen

Titels Prof. mr. drs.
Voorletters B.P.
Hoofdfunctie Lid van de Raad van State/Hoogleraar VU en RU
Vakgebieden Staats- en bestuursrecht
  Wijsbegeerte
  Onderwijskunde
Leeropdracht Onderwijsrecht
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2009
Verbonden aan Raad van State
Lange Vijverberg 3
2513 AC Den Haag
tel.  070-4264655
B.Vermeulen@RaadvanState.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties