Ben Feringa

Titels Prof. dr.
Voorletters B.L.
Hoofdfunctie Hoogleraar RUG
Vakgebieden Organische chemie
  Scheikunde
  Nanotechnologie
Leeropdracht Organische Chemie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2006
Voorzitter van Jury Prijs Akademiehoogleraren
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen
Organisch Chemisch Laboratorium
Nijenborgh 4
9747 AG Groningen
tel.  050 363 4278
b.l.feringa@rug.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties