KNAW-Hendrik Muller Zomerseminar 2016

Het onderwijs is de afgelopen decennia als middel voor verheffing ingezet om sociale ongelijkheid in de Nederlandse samenleving te verminderen, maar tegelijkertijd zorgt het ook voor (nieuwe) ongelijkheden. Niet alleen op de arbeidsmarkt, maar ook op tal van andere maatschappelijke domeinen wordt opleiding tegenwoordig als een belangrijke scheidslijn beschouwd. Het onderwijs kent dus twee gezichten.

Tijdens het KNAW Hendrik Muller Zomerseminar 2016 – een vierdaagse masterclass voor een selecte groep van getalenteerde masterstudenten, pas afgestudeerden en promovendi in de sociale en geesteswetenschappen – wordt het thema ‘onderwijs en sociale ongelijkheid’ vanuit verschillende disciplines en invalshoeken besproken. Vragen die tijdens het zomerseminar aan de orde komen, zijn:

 • Hoe heeft de onderwijspolitiek en het onderwijsbeleid zich ten aanzien van kansenongelijkheid in het onderwijs ontwikkeld?
 • Zijn er nog achterstandsgroepen in het onderwijs?
 • Segregatie in het onderwijs: alleen maar slecht of toch ook nog ergens goed voor?
 • Waarom deden meisjes het in het verleden slechter in het onderwijs en tegenwoordig beter?
 • Selectie aan de poort: rechtvaardig of niet?
 • Welke beperkingen en mogelijkheden zijn er om ongelijke onderwijskansen te veranderen?
 • Hoe groot is de spanning tussen meritocratie en democratie?
 • Op welke maatschappelijke domeinen bestaat er een opleidingskloof, hoe groot is de kloof en is deze veranderd?
 • Welke maatschappelijke consequenties van opleiding als sociale scheidslijn zijn er en wat zijn de gevolgen voor de mate van sociale cohesie?

Huge and small chair standing against each other 460x

Wanneer vindt het zomerseminar plaats?

Het zomerseminar wordt van dinsdag 21 tot en met vrijdag 24 juni 2016 gehouden in het Trippenhuis van de KNAW in Amsterdam. Het seminar wordt gefinancierd door het Hendrik Muller Fonds en de KNAW, en is inclusief overnachtingen in Amsterdam.

Programma

Download het programma (pdf)

Wat wordt van de deelnemers verwacht?

Van de deelnemers wordt het volgende verwacht:

 • Voorbereiding van elke sessie (circa 400 pagina’s literatuur in totaal);
 • Actieve deelname aan de sessies;
 • Presentatie (powerpoint; filmpje; posterpresentatie…).

Het seminar staat onder leiding van Maarten H.J. Wolbers, socioloog en hoogleraar onderzoek van onderwijs aan de Radboud Universiteit.

Aanmelden

U kunt geen aanvragen meer indienen voor het achtste Hendrik Muller Zomerseminar.