KNAW-Hendrik Muller Zomerseminar 2017

Sociale media zijn snel belangrijk geworden in het dagelijks leven van burgers. Steeds meer mensen vertrouwen op deze platformen voor hun nieuws- en informatievoorziening. Politici zijn Facebook en Twitter gaan gebruiken om direct met burgers te communiceren. Ook worden sociale relaties en persoonlijke en collectieve identiteiten online onderhouden en vorm gegeven. Welke effecten hebben sociale media nu op de samenleving en op sociale cohesie in het bijzonder?

Tijdens het KNAW Hendrik Muller Zomerseminar 2017 – een vierdaagse masterclass voor een selecte groep van getalenteerde masterstudenten, pas afgestudeerden en promovendi in de sociale en geesteswetenschappen – wordt het thema ‘sociale media en sociale cohesie’ vanuit verschillende disciplines en invalshoeken besproken. Vragen die tijdens het zomerseminar aan de orde komen, zijn:

 • Wat is de verhouding tussen het publiek belang en de commerciële belangen van sociale media platformen?
 • Hoe gebruiken politici sociale media om direct met burgers te communiceren?
 • Kan journalistiek nog weerstand bieden aan fake news en fact free politics?
 • Hoe verloopt publiek debat op sociale media en wat zijn de grenzen aan vrije meningsuiting?
 • Wentelen burgers zich onder invloed van filter bubbles steeds meer in hun eigen gelijk?
 • Hoe gebruiken jongeren sociale media bij de vorming van hun identiteit?
 • Faciliteren sociale media de verspreiding van radicale religieuze denkbeelden?
 • In hoeverre gaan algoritmes onze kennis van de wereld bepalen?
 • Jagen sociale media verdeeldheid in de samenleving aan of zorgen ze voor hechtere sociale verbanden? 
   

 HendrikMuller-StudentsComputerSittingBench-CandyBoxImages-ThinkstockPhotos-504134199-460-body

Wanneer vindt het zomerseminar plaats?

Het zomerseminar wordt van dinsdag 27 juni tot en met vrijdag 30 juni 2017 gehouden in het Trippenhuis van de KNAW in Amsterdam. Het seminar wordt gefinancierd door het Hendrik Muller Fonds en de KNAW, en is inclusief overnachtingen in Amsterdam.

Programma

Meer informatie over het programma volgt binnenkort.

Wat wordt van de deelnemers verwacht?

Van de deelnemers wordt het volgende verwacht:

 • Voorbereiding van elke sessie (circa 400 pagina’s literatuur in totaal);
 • Actieve deelname aan de sessies;
 • Presentatie (powerpoint; filmpje; posterpresentatie…).

Het seminar staat onder leiding van Marcel Broersma, hoogleraar journalistieke cultuur en media aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Aanmelden

De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen voor de negende Hendrik Muller Zomerseminar is 1 april 2017.