Lindau Ontmoetingsdagen met Nobelprijswinnaars

De Lindau Foundation brengt jaarlijks dertig Nobelprijswinnaars met vijfhonderd jonge wetenschappelijke talenten uit meer dan vijftig landen bij elkaar voor een zesdaagse ontmoeting. De KNAW draagt een aantal Nederlandse studenten en postdocs voor aan de Lindau Commissie voor deelname aan de ontmoetingsdagen.

De Lindau Ontmoetingsdagen hebben als doel het overdragen van kennis tussen generaties wetenschappers, het versterken van internationale netwerken en het inspireren van zowel jonge wetenschappers als Nobelprijswinnaars. De Nobelprijswinnaars geven lezingen, er zijn plenaire discussies en thematische workshops. Ook staan er sociale evenementen op het programma. De ontmoetingen dragen bij aan de opbouw van internationale netwerken en dienen ter inspiratie voor de jonge generatie om te excelleren in de wetenschap.

Afwisselend staan de vakgebieden chemie, natuurkunde, geneeskunde/fysiologie en de economische wetenschappen centraal. Elke vijf jaar is er een interdisciplinaire ronde. De KNAW neemt de deelnamekosten van de participerende kandidaten voor haar rekening. De reiskosten zijn voor rekening van de deelnemer dan wel de nominerende instelling.

De Lindau Council organiseert bijeenkomsten sinds 1951. De KNAW participeert sinds 2008.

Van 22 tot 26 augustus 2017 vinden de 68ste Lindau Ontmoetingsdagen plaats op het vakgebied economische wetenschappen.

Vakgebieden

Afwisselend chemie, natuurkunde, fysiologie/geneeskunde, economische wetenschappen

Voor wie?

In 2017: veelbelovende jonge wetenschappers op het vakgebied chemie en economische wetenschappen.

Nominatie en toelating

Vanaf september 2017 kunt u kandidaten nomineren voor de ontmoetingsdagen in 2018 op het gebied van fysiologie/geneeskunde. Meer informatie over het nomineren volgt.