Subsidies

De KNAW kent een aantal subsidieregelingen, bijvoorbeeld voor de organisatie van internationale congressen, uitwisseling en voor colloquia in Nederland, en subsidieprogramma's gericht op China en Indonesië.

Akademie Colloquia

Akademie Colloquia zijn kleinschalige prestigieuze congressen waaraan de KNAW subsidie en organisatorische ondersteuning biedt. Ze brengen een selecte groep van maximaal 50 excellente wetenschappers uit binnen- en buitenland bij elkaar op een thema waar, binnen het vakgebied, belangrijke innovatieve ontwikkelingen te verwachten zijn.

Arend Heyting Stichting

De Arend Heyting Stichting heeft tot doel het bevorderen van de kennis van de grondslagen van de wiskunde, in het bijzonder het intuïtionisme.

China Exchange Programme

Het China Exchange Programme faciliteert wetenschappelijke samenwerking tussen China en Nederland door financiering van gezamenlijke onderzoeksprojecten, een Summer School en mobiliteit voor junior onderzoekers.

Congressubsidiefonds

Het Congressubsidiefonds bevordert de organisatie van internationale wetenschappelijke congressen in Nederland.

Dobberke Stichting voor Vergelijkende Psychologie

De Dr. J.L. Dobberke Stichting voor Vergelijkende Psychologie bevordert onderzoek naar gedragsbiologie bij levende wezens, in het bijzonder diergedrag. 

Evert Willem Beth Stichting

De stichting stelt zich ten doel het werk van de Nederlandse logicus Evert Willem Beth voort te zetten en te verbreiden. Dat doet zij door onderzoek naar en onderwijs in de wijsbegeerte te bevorderen door symposia, lezingen en subsidies.

Fonds Bijeenkomsten KNAW-leden

Uit het Fonds Bijeenkomsten KNAW-leden verstrekt de KNAW financiële bijdragen aan de organisatie van internationale wetenschappelijke bijeenkomsten in Nederland door KNAW-leden.

Fonds Staatsman Thorbecke

Het Fonds Staatsman Thorbecke heeft als doel de kennis omtrent het leven, werk en gedachtegoed van Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872), staatsman en grondlegger van de Nederlandse parlementaire democratie, te bevorderen.

Fulbright Beurzenprogramma

Met het Fulbright Beurzenprogramma kunnen Nederlandse studenten, promovendi en wetenschappers studeren, onderzoek doen of lesgeven in de Verenigde Staten.

Gonda Fonds

De Stichting J. Gonda Fonds ondersteunt wetenschappelijk onderzoek naar het Sanskriet, andere Indische talen, Indische letterkunde en cultuurgeschiedenis.

KNAW Fonds Ecologie

Het KNAW Fonds Ecologie ondersteunt ecologisch veldwerk in binnen- en buitenland en ecologisch onderzoek in het buitenland, verricht door jonge onderzoekers, werkzaam in Nederland.

KNAW Fonds Gedragsonderzoek

Het KNAW Fonds Gedragsonderzoek heeft tot doel het bevorderen van excellent wetenschappelijk gedragsonderzoek. Uit dit fonds worden beurzen toegekend aan jonge onderzoekers (Sara van Dam projectbeurs en Van der Gaag beurs).

KNAW Fonds Medische Wetenschappen

Het doel van het KNAW Fonds Medische Wetenschappen is het bevorderen van excellent wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de medische wetenschappen. Uit dit fonds worden beurzen voor jonge onderzoekers en een beurs voor medische studenten toegekend.

Scientific Programme Indonesia - Netherlands (SPIN)

Het Scientific Programme Indonesia - Netherlands (SPIN) stimuleert langdurige wetenschappelijke samenwerking tussen onderzoekers en onderzoeksconsortia uit Indonesië en Nederland. Het programma doet dit door financiering van bilaterale onderzoeksprogramma's en ondersteunende activiteiten waar beide partijen belang bij hebben.

Van 't Hoff Fonds

Het Van ’t Hoff Fonds bevordert onderzoek in de scheikunde. Er kunnen geen subsidieaanvragen worden ingediend.

Visiting Professors Programme (VPP)

Met het Visiting Professors Programme kunnen excellente wetenschappers uit het buitenland enige tijd in Nederland werken. Het programma is bedoeld om de Nederlandse wetenschap te versterken.

Wetenschapsknooppunten

De KNAW heeft in 2012 eenmalig subsidies verstrekt aan (consortia van) universiteiten voor de financiering van meerjarige programma's van de Wetenschapsknooppunten. Het programma wordt meegefinancierd door het Platform Bèta Techniek.