David Lentink

Titels Dr. ir.
Voorletters D.
Hoofdfunctie Assistant professor
Vakgebieden Bioinformatica, biomathematica
Verbonden aan Stanford University
Mechanical Engineering Department
Building 550, Room 115, 416 Escondido Mall
94305-4021 Stanford
Verenigde Staten
tel.  00 1 650 721 9433
dlentink@stanford.edu
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties