Pieter Bruijnincx

Titels Dr.
Voorletters P.C.A.
Hoofdfunctie Associate Professor UU
Vakgebieden Organische chemie
  Biobased economy
  Anorganische chemie
  Katalyse
Lid van De Jonge Akademie
Verbonden aan Universiteit Utrecht, Faculteit Betawetenschappen
Debye Instituut voor Nanomateriaalkunde, Departement Scheikunde, Anorganische Chemie & Katalysegroep
Universiteitsweg 99
3584 CG Utrecht
tel.  06 2273 6354
p.c.a.bruijnincx@uu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties