Hester Bijl

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters H.
Hoofdfunctie decaan Faculteit Luchtvaart en Ruimtevaarttechniek
Vakgebieden Technische mechanica
  Gassen, vloeistofdynamica, plasmafysica
Leeropdracht Niet-stationaire stromingen
Verbonden aan Technische Universiteit Delft
Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek
Postbus 5058
2600 GB Delft
tel.  015 278 5373
h.bijl@tudelft.nl
Onderzoek/publicaties