Nynke Dekker

Titels Prof. dr.
Voorletters N.H.
Hoofdfunctie Hoogleraar TUD
Vakgebieden Meten, ontwikkeling van wetenschappelijke apparatuur
  Microbiologie
  Biochemie
  Biofysica, klinische fysica
  Atoomfysica en molecuulfysica
Leeropdracht Biofysica
Verbonden aan Technische Universiteit Delft, Faculteit Technische Natuurwetenschappen
Kavli Institute of Nanoscience, Afdeling Bionanoscience
Lorentzweg 1
2628 CJ Delft
tel.  015 278 3219
n.h.dekker@tudelft.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties