IMM - Institute for Molecules and Materials

Penvoerder
RU
Jaar van erkenning
2010
Vakgebieden
Natuurkunde
Fysische chemie
Simulatie, virtual reality
Elektromagnetisme, optica, geluidsleer
Vastestoffysica
Technische wetenschappen
Scheikunde
Materiaalkunde
Informatica
Website
Wetenschapsportal NARCIS