Rudolf Magnus - Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen

Penvoerder
UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Anatomie, morfologie
Geneeskunde
Neurologie
Diergedrag, dierpsychologie
Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
Fysiologie
Psychiatrie, medische psychologie
Biologie
Levenswetenschappen
Kindergeneeskunde
Website
Wetenschapsportal NARCIS