Rudolf Magnus - Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen

Penvoerder
UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Levenswetenschappen
Anatomie, morfologie
Psychiatrie, medische psychologie
Diergedrag, dierpsychologie
Geneeskunde
Biologie
Neurologie
Fysiologie
Kindergeneeskunde
Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
Website
Wetenschapsportal NARCIS