Rudolf Magnus - Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen

Penvoerder
UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Biologie
Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
Levenswetenschappen
Fysiologie
Anatomie, morfologie
Kindergeneeskunde
Neurologie
Geneeskunde
Psychiatrie, medische psychologie
Diergedrag, dierpsychologie
Website
Wetenschapsportal NARCIS