Rudolf Magnus - Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen

Penvoerder
UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Anatomie, morfologie
Fysiologie
Kindergeneeskunde
Geneeskunde
Neurologie
Biologie
Psychiatrie, medische psychologie
Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
Levenswetenschappen
Diergedrag, dierpsychologie
Website
Wetenschapsportal NARCIS