Rudolf Magnus - Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen

Penvoerder
UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Diergedrag, dierpsychologie
Anatomie, morfologie
Geneeskunde
Fysiologie
Levenswetenschappen
Biologie
Psychiatrie, medische psychologie
Kindergeneeskunde
Neurologie
Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
Website
Wetenschapsportal NARCIS