ONWAR - Onderzoekschool Neurowetenschappen Amsterdam Rotterdam

Penvoerder
VU
Participerende organisaties
UvA
Jaar van erkenning
1992
Jaar van hererkenning
2009
Vakgebieden
Geneeskunde
Fysiologie
Histologie, celbiologie
Neurologie
Levenswetenschappen
Genetica
Biofysica, klinische fysica
Website
Wetenschapsportal NARCIS