EPL - Onderzoekschool Eindhoven Polymer Laboratories

Penvoerder
TUE
Jaar van erkenning
2010
Vakgebieden
Technische wetenschappen
Macromoleculaire chemie, polymeerchemie
Katalyse
Scheikunde
Chemische technologie, procestechnologie
Website
Wetenschapsportal NARCIS