IPA - Onderzoekschool Instituut voor Programmatuurkunde en Algoritmiek

Penvoerder
TUE
Participerende organisaties
VUA UL UU RU UT RUG UvA TUD
Jaar van erkenning
1997
Jaar van hererkenning
2013
Vakgebieden
Elektrotechniek 5
Theoretische informatica
Technische wetenschappen
Bioinformatica, biomathematica
Software, algoritmen, besturingssystemen
Levenswetenschappen
Informatica
Website
Wetenschapsportal NARCIS