IPA - Onderzoekschool Instituut voor Programmatuurkunde en Algoritmiek

Penvoerder
TUE
Participerende organisaties
VUA UL UU RU UT RUG UvA TUD
Jaar van erkenning
1997
Jaar van hererkenning
2013
Vakgebieden
Bioinformatica, biomathematica
Informatica
Technische wetenschappen
Levenswetenschappen
Software, algoritmen, besturingssystemen
Theoretische informatica
Elektrotechniek 5
Website
Wetenschapsportal NARCIS