Wetenschapsknooppunten

Logo wetenschapsknooppunten

Samen met Platform Bèta Techniek verstrekte de KNAW eenmalig subsidies aan (consortia van) universiteiten voor de financiering van programma's van universitaire Wetenschapsknooppunten in de periode 2012-2016.

Wetenschapsknooppunten zijn netwerken van: universiteiten, scholen in (vooral) het primair onderwijs, lerarenopleidingen en science centers of wetenschapsmusea. Ze ontwikkelen een aanbod van inhoudelijke activiteiten en onderwijsarrangementen om basisschoolleerlingen op een inspirerende manier kennis laten maken met de wetenschap. Ook leveren zij, vaak in samenwerking met pabo’s een bijdrage aan het professionaliseren van leerkrachten om ‘wetenschap en techniek’  in hun klas handen en voeten te geven. 

Onderzoekend en ontwerpend leren

Onderzoekend en ontwerpend leren staat centraal. Leerlingen worden daarbij gestimuleerd om zelf actief kennis te vergaren, door vragen te stellen, door onderzoek te doen en zo tot oplossingen te komen. Het accent ligt dus, naast het opdoen van kennis, op het aanleren van onderzoeksvaardigheden en het ontwikkelen van een onderzoekende houding.

Op de website van de wetenschapsknooppunten kunnen leraren, wetenschappers en andere belangstellenden terecht voor lesmateriaal en praktijkvoorbeelden voor inspirerende lessen en activiteiten over wetenschap en technologie op de basisschool.

Samenwerking

Het programma is een cofinanciering  van de KNAW met Platform Bèta Techniek. De KNAW en het Platform stelden gezamenlijk een Expertcommissie in, met  leden van KNAW en De Jonge Akademie en vertegenwoordigers uit het onderwijs. Dee commissie adviseert over de ontwikkeling van, en samenwerking tussen de Wetenschapsknooppunten.