Joep Leerssen

Titels Prof. dr.
Initials J.Th.
Main position Hoogleraar UvA
Disciplines Language and literature studies
  Arts and culture
Chair Moderne Europese letterkunde
Domain Humanities
Membership Member
Since 2008
Member of Humanities
Employed by Universiteit van Amsterdam
Vakgroep Europese Studies
Spuistraat 134
1012 VB Amsterdam
tel.  020 525 2280 / 2450
j.t.leerssen@uva.nl
Personal website
Research/publications