Agenda 2020

Visie op het aardwetenschappelijke wetenschapsveld

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

2011 | ISBN 978-90-6984-624-8 | With a summary in English | free

Nederlandse Aardwetenschappen staan internationaal zeer hoog aangeschreven. Dankzij de interactie met overheden en bedrijfsleven, publiekprivate partnerships, leiden de verworven kennis en inzichten ook tot vele nieuwe producten en diensten. De Agenda 2020 gaat na hoe de Nederlandse Aardwetenschappen hun positie kunnen behouden en verbeteren.