Benutting van octrooien op resultaten van wetenschappelijk onderzoek

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

2014 | 84 pages | ISBN 978-6984-681-1 | With a summary in English | free

Octrooien die voortkomen uit Nederlands wetenschappelijk onderzoek worden goed benut. Twee derde komt terecht bij bedrijven. Universitaire technology transfer offices (TTO’s) spelen daarbij een belangrijke rol. Wel kan hun antenne voor octrooibare ideeën nog gevoeliger. Nationaal sterke onderzoeksgebieden kunnen gebaat zijn bij landelijke TTO’s.

Op verzoek van de staatssecretaris van OCW inventariseerde een commissie van KNAW, VSNU, NFU en NWO hoe het in Nederland gesteld is met de benutting van octrooien op resultaten van wetenschappelijk onderzoek van universiteiten en onderzoeksinstituten.

In Dutch, with a summary in English.