Global history en de 'canon' van de Nederlandse geschiedenis

Davids, K.

2005 | 21 pages | ISBN 90-6984-458-3 | free

In het historisch onderzoek is de laatste jaren een groeiende aandacht ontstaan voor de zogeheten Global history, dat zich richt op het maken van vergelijkingen en/of het onderzoeken van de connecties tussen verschillende delen van de wereld in de loop van de tijd. In Nederland wordt een toenemend gewicht gehecht aan het behoud van het eigen erfgoed.

De auteur gaat in op de vraag of het mogelijk is om tot een 'canon' van de Nederlandse geschiedenis te komen die rekening houdt met deze nieuwe ontwikkelingen in de historische wetenschap. Eveneens wordt besproken óf en zo ja, hoe een canon kan worden ontworpen waarin aandacht voor het Nederlandse verleden op een zinvolle wijze wordt gecombineerd met een meer globaal-historische invalshoek.