Quality assessment in the design and engineering disciplines

A systematic framework

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

2010 | ISBN 978-90-6984-619-4 | Report in English and Dutch | | free

Op verzoek van de drie technische universiteiten heeft de KNAW geadviseerd over de wijze waarop zij de kwaliteit van ontwerpende en construerende disciplines adequaat kunnen beoordelen. Het rapport pleit voor differentiatie in de manier van beoordelen van verschillende vakgebieden. Het advies schetst een systeem met twee beoordelingscriteria: wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke relevantie. De discipline-afhankelijke invulling zit in de indicatoren die gebruikt worden om te bepalen hoe goed een onderzoeksvoorstel, persoon of onderzoeksgroep aan deze twee criteria voldoet.