Maatschappelijke impact in kaart

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

2018 | 102 pages | ISBN 978-90-6984-728-3 | With a summary in English | free

Bij het vooraf inschatten van het maatschappelijk effect van wetenschappelijk onderzoek, is het belangrijk te kijken naar de interactieve netwerken en de mogelijke gebruikers. Dat is een van de drie adviezen in dit rapport. Het gaat dus niet om het in kaart brengen van de impact zelf, maar om de factoren en processen die de kans op maatschappelijke impact vergroten.

Het rapport bevat drie adviezen of ontwikkelingsrichtingen. De eerste is dat bij het vooraf inschatten van het effect van wetenschappelijk onderzoek het belangrijk is om te kijken naar de netwerken en de gebruikers en niet naar de te verwachten impact zelf. Het tweede is dat er achteraf meer met informatie gedaan kan worden die bij evaluaties van universiteiten, instituten en hogescholen wordt verzameld. En als derde adviseert het rapport om meer te leren van eerdere ervaringen om de impact van toekomstige projecten te vergroten.