Promoveren werkt

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

2016 | 64 pages | ISBN 978-90-6984-701-6 | With a summary in English | free

De KNAW concludeert dat de kwaliteit van de academische promotie in Nederland goed is, en voldoende gewaarborgd. De ervaring heeft geleerd dat gepromoveerden uitstekend hun weg vinden binnen en buiten de academische wereld. De hoge kwaliteit is niet los te zien van de duur van een promotietraject: in de regel vier jaar. Een promotietraject van drie jaar is ook denkbaar, mits voorafgegaan door een gedegen tweejarige onderzoeksmasteropleiding. Een nog korter promotietraject doet afbreuk aan de kwaliteit.

De KNAW concludeert verder dat net als in andere landen verschillende modellen van de arbeidsrechtelijke status van de promovendus naast elkaar zouden kunnen bestaan. Maar voor zover de financiële middelen dat toestaan bepleit de KNAW toch een dienstverband voor promovendi.