Siddham across Asia: How the Buddha learned his ABC

Richard Salomon

2016 | 51 pages | ISBN 978-90-6984-711-5 | free

Richard Salomon behandelt in zijn lezing de geschiedenis van het onderwijzen van de schrijfkunst in de oude Indiase geschriften (Brāhmī, Kharoṣṭhī, and Siddhamātṛkā), vanaf het ontstaan daarvan in het voorchristelijke tijdperk, via de ontwikkelingen en aanpassingen ervan in boeddhistisch Centraal-Azië, tot en met de kalligrafische en rituele uitwerkingen in de Siddham-tradities van Oost-Azië.

Hij illustreert de in India en Centraal-Azië gebruikte lesmethoden aan de hand van archeologische en tekstuele artefacten, en vergelijkt deze met materiaal uit andere delen van de wereld in de oudheid.