Vertrouwen in wetenschap

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

2013 | 96 pages | ISBN 978-90-6984-669-9 | With a summary in English | free

Doet wetenschap de goede dingen en doet ze die ook goed? Onderzoek wijst uit dat wetenschap nog steeds een 'sterk merk' is. Maar risico's zijn er wel, zoals hoge verwachtingen bij het publiek, toenemende verwevenheid van wetenschap met belanghebbende partijen en beeldvorming in de media. Waarborgen van vertrouwen is in de eerste plaats een taak van de wetenschappelijke wereld zelf, maar ook externe partijen zoals financiers, overheid, media en onderwijs kunnen hieraan een bijdrage leveren. Dat concludeert de KNAW in het op 15 mei 2013 verschenen rapport van de Commissie Vertrouwen en Integriteit in de Wetenschap.

In Dutch, with a summary in English