Wetenschap op gevoel

Jaarrede van de president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen gehouden op 27 mei 2013

Hans Clevers

2013 | 12 pages | ISBN 978-90-6984-672-9 | free

In zijn eerste Jaarrede neemt Hans Clevers achtereenvolgens de aard van wetenschap, de relatie tussen wetenschap en samenleving en tussen wetenschap en politiek, en de feilen van het Haagse kortetermijndenken onder de loep. Hij eindigt zijn betoog met een toelichting op de plannen voor clustering van de geesteswetenschappelijke instituten en verklaart hoe en waarom de KNAW de kunstensector zou willen ondersteunen.