Zorgvuldig en integer omgaan met wetenschappelijke onderzoeksgegevens

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

2012 | 136 pages | ISBN 978-90-6984-655-2 | free

De KNAW is sinds jaar en dag fervent pleitbezorger van vrije toegang tot wetenschappelijke onderzoeksgegevens en resultaten. Maximale toegankelijkheid van data is dienstbaar aan de bij uitstek wetenschappelijke werkwijze waarbij onderzoekers elkaars bevindingen toetsen en kritisch voortbouwen op elkaars werk. Ontwikkelingen in informatie- en communicatietechnologie hebben de afgelopen jaren in belangrijke mate bijgedragen aan dit grote goed: een vrij verkeer van data en resultaten. Tegen deze achtergrond, maar ook indachtig de recente gevallen van fraude met onderzoeksgegevens, heeft de KNAW op zich genomen de praktijk van omgang met onderzoeksgegevens in verschillende wetenschapsgebieden tegen het licht te houden en daarbij de vraag te stellen of die praktijk voldoet.

Order or download the English translation: Responsible research data management and the prevention of scientific misconduct