• Onderzoekers optimaal opgeleid

  Bevindt zich in Actueel / Publicaties
 • Jaarverslag 2017

  Bevindt zich in Actueel / Publicaties
  Jaarverslag van de KNAW 2017
 • Evenwicht in het wetenschapssysteem

  Bevindt zich in Actueel / Publicaties
  (Commissie Optimale verhouding talent, thematische & vrije onderzoeksprogramma's NWO, 2019) De KNAW heeft op verzoek van de minister van OCW geadviseerd over de optimale verhouding van programma’s voor talent, voor vrij onderzoek (open/vrije competitie) en voor thematisch onderzoek.
 • Bundeling van kwaliteit

  Bevindt zich in Actueel / Publicaties
 • Goed voorbeeld doet goed volgen

  Bevindt zich in Actueel / Publicaties

  De cultuurverandering naar een nieuwe beoordeling van wetenschappers is ingezet. Hoe nu verder? De Jonge Akademie vroeg wetenschappers naar hun ervaringen en doet aan de hand van praktijkvoorbeelden vijf concrete aanbevelingen voor alle geledingen binnen de Nederlandse wetenschap.

  De cultuurverandering naar een nieuwe beoordeling van wetenschappers is ingezet. Hoe nu verder? De Jonge Akademie vroeg wetenschappers naar hun ervaringen en doet aan de hand van praktijkvoorbeelden vijf concrete aanbevelingen voor alle geledingen binnen de Nederlandse wetenschap.
 • Kwaliteit en relevantie in de geesteswetenschappen

  Bevindt zich in Actueel / Publicaties
  (Commissie Kwaliteitsindicatoren voor de geesteswetenschappen, 2012) Dit advies richt zich vooral op het bevorderen van het gebruik van een nieuw beoordelingssysteem voor onderzoek in de geesteswetenschappen dat in het KNAW-advies ‘Kwaliteitsindicatoren voor onderzoek in de geesteswetenschappen’ (2011) is voorgesteld.
 • Ruimte voor ongebonden onderzoek

  Bevindt zich in Actueel / Publicaties
  (Commissie Witte vlekken universitair onderzoek, 2015) Echte 'witte vlekken' in het Nederlandse wetenschapslandschap zijn er niet, wel signaalgebieden die aandacht verdienen. Aandacht blijft nodig om te voorkomen dat concentratie van middelen op brede thema’s tot minder ruimte leidt voor fundamenteel ongebonden onderzoek.
 • Jaarverslag 2020

  Bevindt zich in Actueel / Publicaties
  Jaarverslag van de KNAW 2020
 • Jaarverslag 2013

  Bevindt zich in Actueel / Publicaties
  Jaarverslag 2013 van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
 • Jaarverslag 2003

  Bevindt zich in Actueel / Publicaties