Erik van de Linde

Beste Wim,

Vandaag, 25 mei 2020, draag je het estafettestokje van het presidentschap van de KNAW over aan Ineke Sluiter. In de twee jaar dat je president van de KNAW was, en daarvoor van vicepresident, heb je een tomeloze energie aan de dag gelegd. Soms nam je iedereen op sleeptouw, een karakteristieke eigenschap en bewonderenswaardig vermogen. De voorbeelden daarvan zijn talloos, maar ik haal er één uit, namelijk die van het European Science Advisors Forum (ESAF).

Nadat je in 2016 tijdens het Euro Science Open Forum in Manchester had deelgenomen aan de tweede ESAF-vergadering (de eerste was georganiseerd door de eerste chief scientific adviser van de Europese Commissie, Anne Glover) keerde je teleurgesteld terug. De vergadering was je tegengevallen, met een futloze agenda, hoegenaamd geen leiding en zonder duidelijke besluiten. Op tenminste één na dan, namelijk jouw besluit om het jaar daarop ESAF-3 in Nederland te gaan organiseren, onder jouw voorzitterschap.

En zo geschiedde. De KNAW nam samen met de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) de coördinerende taak voor Nederland op zich om ESAF te ontwikkelen in connectie met-, maar onafhankelijk van het zo belangrijke Scientific Advice Mechanism (SAM) van de Europese Commissie. Al snel werden er nieuwe statuten ontwikkeld. Het hoofddoel van ESAF werd daarin helder verwoord: het versterken van wetenschappelijke advisering aan regeringen in Europa op basis van lessons learned. Op de foto hieronder herken je vast moeiteloos veel van de deelnemers, waaronder Robert Jan Smits die met zijn aanwezigheid het belang van ESAF onderstreepte. Deze foto werd genomen voorafgaand aan het diner in Hotel Sofitel Le Grand op 29 juni 2017. Let op de man met de witte baard, Tarmo Soomere, president van de Academie van Estland, want Estland neemt in juni 2020 de coördinatie van ESAF over en Tarmo wordt de nieuwe voorzitter.

Schuin achter je staat Rolf Heuer, voorzitter van de – inmiddels – Group of Chief Scientific Advisers (GCSA) en naast je Pearl Dykstra, vicevoorzitter van de GCSA en voorm alig vicepresident van de KNAW. 

Wat in Manchester als een nachtkaars leek uit te gaan is onder jouw leiding opgestookt tot een flink vuur. Dat is een mooie illustratie van wat er kan gebeuren als jij mensen inspireert. Voor mij was het een genoegen daarbij een rol te mogen spelen.

Het ga je goed! 

Erik van de Linde