Helena van Oers

Beste Wim, 

De afgelopen jaren heb jij je tijd, energie en adresboek ingezet om betekenis te geven aan de zelfopgelegde doelen van de KNAW om de academische gemeente bij elkaar te houden en de maatschappij richting te geven. Ik licht een aspect ervan uit, een die mij persoonlijk inspireert. Dat is jouw rol als wegbereider voor nieuwe vormen van wetenschapscommunicatie zoals het tv-programma Knappe Koppen, Samenweten en (ooit) de KNAW-minisymposia. Jij hebt je er persoonlijk voor ingezet om deze initiatieven mogelijk te maken, en nu is het aan ons om het ingeslagen pad verder te bewandelen en voort te bouwen op deze successen. 

Veel dank voor alles en we komen elkaar vast nog tegen, online en straks (ooit) weer in het Trippenhuis.

Met hartelijke groet,

Helena van Oers