Lotte Jensen

Beste Wim, 

Veel dank voor je inzet als voorzitter van de KNAW, waarin je ook veel betrokkenheid hebt getoond voor De Jonge Akademie. Voor mij springt de bijeenkomst over ‘Drijfveren van wetenschappers’ eruit. We voerden een kringgesprek waarin onderzoekers uit allerlei disciplines, en in verschillende fases van hun loopbaan (van promovendus tot hoogleraar) zich uitspraken over hun ambities, wensen, mislukkingen en idealen. Jouw aandeel in dat gesprek was sprankelend, openhartig en van grote waarde. Verder is mij opgevallen hoezeer jij als theoretisch natuurkundige de letteren altijd een warm hart hebt toegedragen. Zoveel verschillen onze disciplines uiteindelijk ook niet van elkaar: beide doen een poging de werkelijkheid te vatten. Dat besefte ook de begaafde dichter en diplomaat Constantijn Huygens, vader van de beroemd geworden Christiaan. Hij schreef heel wat fraaie verzen over de vraag wat het verschil is tussen droom en werkelijkheid en concludeerde steeds opnieuw dat grenzen vloeibaar zijn. Zo dichtte hij in 1665: 

Dromen is denken zonder verstand,
Denken is dromen met open ogen:
Beide zijn vodden uit ener hand,
Waar men op vertrouwt, men is bedrogen. 

Veel dank voor je inzet de voorbije jaren en veel geluk de komende jaren toegewenst. 

Lotte Jensen