Melle de Vries

Beste Wim,

De foto hiernaast wijst op de hoogste top die ik in 2019 bereikt heb, op de fiets dan. Het is de Mont Ventoux, zoals je kunt zien.
Jij hebt mij – samen met Mieke – gestimuleerd om ook in mijn werk steeds de uitdagingen te zoeken. En je hebt me daarin ook gesteund. Ik heb het dan met name over mijn werk in het kader van de verkenning van de toekomst van DANS en de werkzaamheden voor het Nationaal Programma Open Science. Ook voordat je president was bij de KNAW, hebben we samengewerkt. Dat was bij de nulmeting voor de portfolio-analyse van de NWO- en KNAW-instituten.

Ik ben je heel dankbaar voor de samenwerking, vooral ook voor de manier waarop je dat gedaan hebt. Je adviezen en suggesties, je openheid, en ook je hartelijke en persoonlijke betrokkenheid heb ik zeer gewaardeerd.

In de bijna veertien jaar dat ik werkzaam ben bij de KNAW, heb ik diverse presidenten meegemaakt. Jij bent misschien wel de meest gewone president geweest en ook gebleven en daarom voor mij heel bijzonder!

Nogmaals mijn grote dank voor de zeer prettige samenwerking in de afgelopen jaren. Ik wens je gezondheid en alle goeds en hopelijk tot ziens.

Hartelijke groet,

Melle