Paul de Krom

Beste Wim,

Ook mij werd gevraagd een korte afscheidsboodschap aan je mee te geven ter gelegenheid van je afscheid als president van de KNAW. Dat doe ik met heel veel plezier. We zijn elkaar regelmatig tegengekomen in kenniscoalitie verband waar de president van de KNAW uiteraard al jaren prominent lid van is. Uiteraard - omdat enige wetenschapscoalitie zonder de eerbiedwaardigheid en het gewicht van de KNAW volstrekt ondenkbaar zou zijn. Vanuit TNO/TO2 loop ik inmiddels zelf al een aantal jaren mee in dat gezelschap. Het voelt alsof jij er pas bij bent gekomen maar inmiddels is er kennelijk toch alweer een jaar voorbij. Ongelofelijk: time flies! Het is mooi om te zien hoe iedere ‘presidentswissel’ weer andere accenten meebrengt. Dat geldt voor jou en ook voor je voorgangers. Ik heb in ieder geval jouw eloquentie, integriteit, passie voor de wetenschap maar zeker ook het gevoel dat we er allemaal – kenniscoalitie én Nederland - beter van worden als we samen optrekken, zeer gewaardeerd. Jouw inbreng in de kenniscoalitie was altijd gericht op verbinding en samenwerking. Niet puur vanuit zakelijke overwegingen, maar zeker ook omdat dat bij jouw persoon en karakter past denk ik. Ik wil je daarvoor heel hartelijk danken, ik heb er zélf ook weer van geleerd. Ik wens jou heel veel succes met het vervolg van jouw wetenschappelijke carrière. We komen elkaar zonder twijfel nog tegen. Ik zie uit naar samenwerking met je opvolger en tenslotte: blijf gezond en nogmaals dank!

Met vriendelijke groeten,

Paul de Krom

Bestuursvoorzitter/CEO TNO