Pieter Roelfsema

Beste Wim, 

Elk jaar organiseert het NIN de Art of Neuroscience wedstrijd waar neurokunstenaars hun inzending laten beoordelen door een onafhankelijke jury. Hieronder zie je een plaatje gemaakt door Joana Cuiko, een inzending uit 2018. Het laat dendrieten zien, de delen van de zenuwcel die alle signalen in de omgeving oppikken. Ik vind het toepasselijk voor de wijze waarop jij je presidentschap hebt ingericht.

Ik wil je namens het NIN van harte bedankten voor al je inspanningen voor ons instituut. Ook jouw bijdragen in het debat over de dierproeven zijn erg door ons gewaardeerd. 

Ik kan me voorstellen dat het fijn is nu weer meer tijd de kunnen besteden aan je andere activiteiten, maar weet dat vele mensen op het NIN, waaronder ik zelf, je een warm hart toedragen. 

Met hartelijke groet, 

Pieter Roelfsema
Directeur NIN - Nederlands Herseninstituut