Stan Gielen

Beste Wim, 

Er zijn weinig personen, die zo’n grote stempel hebben gedrukt op de Nederlandse wetenschap als jij. En daarbij doel ik nog niet eens op jouw bijdragen aan de wetenschap als hoogleraar theoretische fysica (soft-condensed matter), maar op je inzet voor de Nederlandse wetenschap als geheel. Toen ik dit opschreef, wilde ik opschrijven 'belangeloze inzet', want ik zag niet altijd het directe belang voor jou, maar je zult er ongetwijfeld een reden voor hebben gehad. Maar in elk geval: heel veel dank voor alles wat je gedaan hebt!! 

Als directeur FOM heb je er in lastige tijden en met nieuw elan voor gezorgd dat de Nederlandse natuurkunde haar internationale positie versterkte en heb je je met name ingezet voor de impact van de wetenschap op de samenleving. In jouw tijd is FOM vele publiek-private samenwerkingsverbanden aangegaan, waar zowel de fysica als het bedrijfsleven van geprofiteerd hebben. Dat was een voorloper van wat nu het Kennis- en Innovatie Contract (KIC) heet. En wat nu een actueel onderwerp is in het kader van het institutenportfolio, namelijk de dynamiek in de missies van de instituten, bracht jij in die tijd al in de praktijk door een deel van het FOM-instituut Rijnhuizen naar Eindhoven te verplaatsen als onderdeel van een nieuw onderzoeksinstituut DIFFER, en de vrije-electron-laser faciliteit naar Nijmegen te brengen naar FELIX/HFML. Je liep in vele opzichten vooruit op wat later onvermijdelijk en noodzakelijk leek te zijn. 

Zo’n voorbeeld betrof ook het aantal vrouwelijke hoogleraren, dat (met name in de naturkunde!) heel laag was. Zo’n 8 jaar geleden presenteerde je het idee '20% in 2020' met het doel dat in 2020 tenminste 20% van de hoogleraren den vrouw moest zijn. Daar heb je je vervolgens geweldig voor ingezet en met succes. Het is boven verwachting goed gelukt: in 2018 was 23% van de hoogleraren vrouw. (Bron: LNVH monitor 2019).

Toen het ministerie van OCW besloten had tot een transitie bij NWO en jij in 2015 gevraagd werd hier leiding aan te geven, heb je je directeurschap FOM overgedragen en ben je als kwartiermaker aan de slag gegaan bij NWO. Vanaf scratch heb je een transitieteam gevormd met NWO-medewerkers, die het bijna allemaal een eer vonden om met jouw te mogen samenwerken aan een nieuw NWO.

Als kwartiermaker heb je voor mij het bedje gespreid om vanaf 1 september 2016 als voorzitter van NWO de 'blauwdruk' voor het nieuwe NWO volgens de commissie Breimer en zoals verder uitgewerkt door jou, te implementeren en vanaf 1 januari 2017 met een nieuwe raad van bestuur van NWO aan de slag te gaan.  

Sindsdien hebben we zeer nauw met elkaar opgetrokken, en in de afgelopen jaren zagen of spraken we elkaar vrijwel elke dag. De samenwerking tussen NWO en KNAW liep als vanzelf, en dat was voor iedereen zichtbaar. Ook in deze rol heb ik je geweldige inzet buitengewoon op prijs gesteld. Je was een fantastische collega! Er kon altijd een beroep op je worden gedaan. Ik zal je missen ! Daarom wil ik aanbieden (vragen?) om na de zomervakantie, als ik ook weer wat meer tijd beschikbaar heb, samen uit eten te gaan en bij te praten. Na de zomervakantie maak ik daarvoor een afspraak met je. 

Wim, geweldig bedankt voor de  mooie jaren, waarin we hebben samengewerkt. Het ga je goed en vooral: tot ziens in het najaar 2020 ergens in een leuk restaurant!