25th Gonda Lecture

Harunaga Isaacson: Speaking (and Writing) of Secrets: The Esoteric in Classical Sanskrit Traditions

Datum:
24 november 2017 van 16:00 tot 17:00 uur
Telefoon:
020 551 0767
Voeg toe:

De Stichting J. Gonda Fonds en de KNAW nodigen u uit voor de 25e Gonda Lezing door Harunaga Isaacson, hoogleraar klassieke Indologie, afdeling Indiase en Tibetaanse Studies, Azië-Afrika-Instituut, Hamburg Universiteit, Duitsland.

f. 1v of Cambridge University Library MS Or. 149, containing the opening of Rāmapāla’s Sekanirdeśapañjikā Commentary on the Explanation of Consecration. With thanks to © Cambridge University Library. Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License (CC BY-NC 3.0)

In de 25e Gonda Lezing bespreekt Harunaga Isaacson aspecten van de rol en het idee van geheimhouding in zowel Indiase tantrische religies als in andere Indiase (klassiek Sanskriet-) tradities. Het verband tussen mondelinge en geschreven kennisoverdracht in premodern India zal eveneens aan bod komen.