Akademie Colloquium: Connected migrants: encapsulation or cosmopolitanism

Datum:
15 december 2016  -  16 december 2016
Locatie:
KNAW, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Contact:
Telefoon:
020 551 0747
Voeg toe:

Tijdens dit colloquium buigen deskundigen zich samen over het ontstaan van etnische grenzen en kosmopolitisering als ontwikkelingen die zich tegelijkertijd voltrekken. Daarbij wordt ingegaan op de sociale, culturele en politieke implicaties van het gebruik van digitale media door migranten als vast onderdeel van hun dagelijks leven.

Akademie Colloquium & masterclass

Het programma van het Akademie Colloquium is verdeeld in thematische sessies over onderwerpen als identiteit, rechten, onderwijs, politieke economie, radicalisering en surveillance.

Het Colloquium wordt voorafgegaan door een eendaagse masterclass (14 december), bedoeld voor een dertigtal promovendi, postdocs en beginnende onderzoekers uit Nederland en daarbuiten.

De inschrijving voor het Akademie Colloquium is gesloten.

Achtergrond

Europa is dagelijks getuige van de aankomst van Syrische asielzoekers op de stranden van Griekse en Zuid-Italiaanse eilanden. Op televisie zien we hoe de pas gearriveerde migranten hun smartphone pakken om het thuisfront te laten weten dat ze Europa veilig hebben bereikt.

Daardoor zijn er in het migrantendebat bevooroordeelde groepen die het accent leggen op smartphones. Anti-immigratiepartijen roepen dat vluchtelingen met een ‘luxe’ smartphone minder recht hebben op asiel.

In schril contrast hiermee staan de technisch onderlegde expats die hun land onder gunstigere omstandigheden verlaten: zij zijn welkom om mee te werken aan de toekomst van Europa. Deze twee groepen tonen het janusgezicht van Europa in een tijd waarin de mobiele technologie wordt omarmd voor steeds snellere communicatie en toenemende welvaart.

In de huidige wereld moeten migranten worden gezien als 'verbonden migranten’. Meer dan ooit tevoren hebben zij de keuze uit meerdere technologieën om met familie en vrienden in hun land van herkomst te communiceren. Tijdens dit colloquium wordt bekeken hoe het hierbij draait om de dialectiek van 'encapsulation' (isolatie of segregatie) en 'cosmopolitanism' (kosmopolitisme of integratie).

Eerder hebben wetenschappers zich al uitgesproken voor één van deze processen. 'Soort zoekt soort' is een populair uitgangspunt voor degenen die vinden dat transnationale communicatie de integratie belemmert en tot segregatie en radicalisering leidt. Andere wetenschappers zijn echter van mening dat migranten best in hun gastland én in hun thuisland aanwezig kunnen zijn.
Zo gezien kunnen migranten een schakel vormen met 'co-ethnics'. Door de aansluiting met hun gastland vormen ze ‘bonding’-kapitaal en ontwikkelen ze kosmopolitisch ‘bridging’-kapitaal. Kosmopolitisme is – hoewel dit wordt betwist – onmisbaar als een ‘grounded category' om vat te krijgen op alledaagse reflexieve voorstellingen van openheid tussen het zelf, de ander en de wereld voor de elite en de gewone man.

Toegezegde sprekers

Organisatie

Sandra Ponzanesi en Koen Leurs (Universiteit Utrecht)