Op uitnodiging

Akademie Colloquium: Reasoning in Social Context

Datum:
31 mei 2018  -  2 juni 2018
Locatie:
KNAW, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Contact:
Telefoon:
020 551 0747
Voeg toe:

Dit Akademie Colloquium brengt wetenschappers uit diverse vakgebieden bijeen. Het richt zicht op het ontwerp en gebruik van modellen om geloofsopvattingen en kennis weer te geven, evenals de geloofs- en kennisveranderingen die zich voordoen in een sociale gemeenschap.

Dit colloquium brengt onderzoekers samen die gebruik maken van een waaier aan formele technieken om de sociale processen gericht op opinievorming, geloofsherziening en kennisverandering te modelleren. We analyseren scenario's waarin bijvoorbeeld aggregatie van opinies, sociaal-epistemische invloed, groepskennis of opinie-polarisatie aan bod komen.

Onze aanpak is interdisciplinair en staat open voor inzichten vanuit verschillende disciplines: logica, speltheorie, Belief Revision Theorie, formele epistemologie, sociale wetenschappen, netwerk theorie, cognitieve wetenschappen en KI.

Organisatie

(Universiteit van Amsterdam) en (Universiteit van Amsterdam)

Sponsor

Dit colloquium wordt gesponsord door het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC). 

ILLC logo