Op uitnodiging

Akademie Colloquium: Reputation Cultures in Early Modern Europe

Datum:
27 augustus 2018  -  28 augustus 2018
Locatie:
KNAW, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Contact:
Telefoon:
020 551 0767
Voeg toe:

In dit Akademie Colloquium onderzoeken experts uit verschillende disciplines de culturele impact van het fenomeen reputatie in vroegmodern Europa (ca. 1450-1750).

Dit tweedaagse colloquium onderzoekt het culturele belang van reputatie in vroegmodern Europa (1450-1750). Het richt zich op de constructie, het gebruik en de impact van reputatie in kunst, literatuur en wetenschap.

Toonaangevende wetenschappers komen samen om vanuit interdisciplinair en vergelijkend perspectief te onderzoeken hoe reputatie tijdens de lange zestiende en zeventiende eeuw ging functioneren als regulerend mechanisme in een snelgroeiende culturele markt, en of reputatie in die markt bepalend was voor zowel vraag- als aanbod.

De voertaal van deze bijeenkomst is Engels.

Een masterclass maakt onderdeel uit van het Akademie Colloquium.

Organisatie

A.S.Q. Visser, N. Geerdink en A.L. Post