Alternatief genezen: conflict en harmonie

Datum:
20 december 2017 van 17:00 tot 18:30 uur
Locatie:
SPUI25, Spui 25-27 1012 WX Amsterdam
Contact:
Voeg toe:

Tijdens deze themamiddag belicht een panel van experts het onderwerp alternatieve geneeswijzen. Aanleiding is de verschijning van het boek Healing en 'alternatief' genezen. Een culturele diagnose, waarin Peter Jan Margry een etnologische kijk geeft op alternatieve geneeswijzen.

Ziek zijn en (alternatief) genezen zijn van alle tijden. De afgelopen decennia zien we echter belangrijke verschuivingen. De markt voor 'niet-medische' vormen van genezen heeft zich verbreid, vernieuwd, geprofileerd, en bovenal is ze een steeds vanzelfsprekender plaats in het leven van alledag gaan innemen. Dat laatste geldt niet alleen voor een groep die wel eens met ‘zwevers’ is aangeduid, maar het gaat vandaag de dag om een massale behoefte binnen de Nederlandse samenleving. Is er sprake van een contradictie?

Sprekers

  • Wetenschapper Peter Jan Margry (Meertens Instituut/UvA) zal kort het thema inleiden en ingaan op het door het Meertens Instituut uitgevoerde onderzoek. 
  • Redacteur-journalist Kim Bos (NRC) gaat in op de serie onderzoeksartikelen die zij voor de NRC over alternatieve geneeswijzen schreef en op de reacties die daar weer op kwamen. 
  • Cor Hoffer, trainer/adviseur gezondheidszorg, bespreekt wat alternatief genezen betekent voor patiënten met en zonder migrantie-achtergrond. 
  • Mijke van Rijn, huisarts, vertelt over welke rol alternatieve geneeswijzen in een huisartsenpraktijk (kunnen) vervullen. 

Meer informatie en aanmelden

Kijk voor meer informatie over het programma en aanmelden op de website van het Meertens Instituut.