Deel I van vier expertmeetings over de impact van COVID op wetenschap(pers)

Betrouwbaarheid van de wetenschap in het publieke domein

Datum:
26 november 2021 van 15:00 tot 16:30 uur
Locatie:
Online, via Zoom
Voeg toe:

Wetenschappelijke kennis kan het onderwerp zijn van hevige strijd, vooral wanneer het gaat over de vraag hoe de overheid omgaat met bijvoorbeeld vaccinatiebereidheid, klimaatverandering of stikstofuitstoot. Wetenschappers hebben de reflex om terug te vallen in een discussie over feit en waarde, en een “laat me het nog eens uitleggen”-benadering.

Ironisch genoeg blijkt uit sociaalwetenschappelijk onderzoek dat dat averechts werkt. We moeten daarom op zoek naar een nieuwe, permanente dialoog, waarin de wisselwerking tussen waarden en wetenschap op een open manier kan worden onderzocht, bevraagd en besproken.

De bijeenkomst belicht dit onderwerp vanuit twee invalshoeken. Enerzijds bespreken we wat de oorzaak is van het in twijfel trekken van wetenschappelijke kennis, wie werken er aan mee, en waarom? Anderzijds bespreken we wat we kunnen doen om de betrouwbaarheid van de wetenschap te behouden. De sprekers geven korte pitches en gaan vervolgens met elkaar in discussie. U kunt zich aanmelden via deze link. De voertaal is Engels. 

Met

  • Hedwig te Molder, hoogleraar taal en communicatie aan de VU, lid KNAW-commissie impact van de COVID-19 pandemie op wetenschap(pers), en moderator van de eerste expertmeeting
  • Cyrus Mody, hoogleraar geschiedenis op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie aan UM, lid KNAW-commissie impact van de COVID-19 pandemie op wetenschap(pers), en moderator van de eerste expertmeeting
  • Natali Helberger, hoogleraar informatierecht aan de UvA, voorzitter KNAW-commissie impact van de COVID-19 pandemie op wetenschap(pers). Helberger verzorgt de inleiding van de eerste expertmeeting
  • Anne-Floor Scholvinck, senior onderzoeker bij het Rathenau Instituut, over het periodieke onderzoek naar maatschappelijk vertrouwen in de wetenschap
  • Jaron Harambam, postdoc onderzoeker Institute for Media Studies aan KU Leuven, over meer democratische manieren van kenniswaardering in het publieke domein
  • Bastiaan Rutjens, senior onderzoeker aan de UvA, over wetenschapsscepsis
  • Ulrike Felt, hoogleraar wetenschappelijk en technologisch onderzoek aan de universiteit van Wenen, met een reflectie vanuit science and technology studies
  • Anna Durnová, hoogleraar politieke sociologie aan de universiteit van Wenen, over het belang van emoties
  • Maarten Hajer, hoogleraar Urban Futures aan UU, over zijn ervaringen met de publieke perceptie van de betrouwbaarheid van wetenschappelijke kennis op het gebied van klimaat en duurzaamheid

Afbeelding vierluik impact van de covid pandemie

Vier expertmeetings over de impact van COVID-19 op de wetenschap

Ook voor de wetenschap veranderde er veel tijdens de COVID-pandemie, zowel in positieve als in negatieve zin. Wetenschappers kregen persoonlijk te maken met de gevolgen van de pandemie, die verschilden afhankelijk van vakgebied, carrière-fase en zorgtaken thuis. Ook de wetenschapsbeoefening veranderde enorm tijdens de pandemie. Welke van die veranderingen willen we behouden en welke niet? De KNAW heeft een commissie ingesteld die daarover advies gaat uitbrengen. De Akademie organiseert de komende maanden vier expertbijeenkomsten, die input op moeten leveren voor het advies. U bent daarbij van harte welkom.