Op uitnodiging

Bijeenkomst over alternatieve vormen van KNAW-advisering over maatschappelijke thema's

Datum:
9 januari 2020 van 14:00 tot 16:30 uur
Locatie:
KNAW, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Voeg toe:

In de discussiebijeenkomst voor leden op 9 januari 2020 staat de vraag centraal of het adviesmodel van de Klankbordcommissie Noordzee vaker bruikbaar is voor een kort en snel advies over actuele thema’s.

 De KNAW probeert met haar adviezen bij te dragen aan besluitvorming die gebaseerd is op de meest actuele wetenschappelijke inzichten. In 2019 deed de KNAW ervaring op met een nieuw model van advisering. Toen werd de Klankbordcommissie Noordzee ingesteld als wetenschappelijke vraagbaak voor de gesprekspartners van het Noordzeeoverleg die afspraken moesten maken over de toekomstige inrichting van de Noordzee.

In de discussiebijeenkomst voor leden op 9 januari 2020 blikken we terug en we bespreken of dit adviesmodel vaker toepasbaar is voor een kort en snel advies over urgente thema’s.

Met onder andere:

  • Jacques Wallage, voorzitter Noordzee-overleg – De rol van de KNAW in het Noordzee Akkoord
  • Henk Brinkhuis, directeur NIOZ en voorzitter KNAW Klankbordcommissie Noordzee – Ervaringen van de KNAW Klankbordcommissie Noordzee
  • Arjen van Witteloostuijn, hoogleraar economie en management – Toepassing van het klankbordmodel op andere onderwerpen
  • Hugo van Bergen, coördinator Parlement en Wetenschap - De kennispositie van de Tweede Kamer


U bent van harte welkom bij dit symposium. Deelname is gratis, maar aanmelding noodzakelijk. Wilt u zich aanmelden of meer informatie? Neem dan contact op met Hanneke van Doorn via  of bel 020 551 0799.