Webinar Oplossingen voor klimaatverandering

Bio's sprekers

Tijdens ons webinar Oplossingen voor klimaatverandering op 6 oktober 2021 staan lezingen van de volgende sprekers op het programma: Jack Middelburg, Leo Meyer, Roderik van de Wal, Heleen de Coninck, Z.K.H. Prins Jaime de Bourbon de Parme en Ed Nijpels. Op deze pagina vindt u hun bio's.

Jack Middelburg

Jack Middelburg, Universiteit Utrecht, is hoogleraar geochemie aan de Universiteit Utrecht, wetenschappelijk directeur van het onderzoekscentrum NESSC (Netherlands Earth System Science Centre) en KNAW-lid. Nationaal en internationaal wordt hij erkend als een vooraanstaand onderzoeker in de aquatische wetenschappen. Voor het onderzoek van NESSC richt Middelburg zich op het bestuderen van proxy’s over klimaatomstandigheden in een ver verleden en het beter doorgronden van mechanismen die veranderingen van het klimaat versterken of verzwakken. 

Leo Meyer

Leo Meyer was projectleider bij het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, het wetenschappelijke VN Klimaatpanel), werkte als senior wetenschapper bij het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en daarvoor als senior beleidsambtenaar bij het milieuministerie. Tegenwoordig is hij gastmedewerker bij de Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht, adviseur van de Klimaathelpdesk (een platform waar iedereen vragen kan stellen over klimaat aan wetenschappers), en richt zich op kennisoverdracht aan docenten van het middelbaar onderwijs. Hij communiceert over  klimaat in de media, en geeft presentaties en adviezen als freelancer vanuit ClimateContact Consultancy.

Roderik van de Wal

Roderik van de Wal, Universiteit Utrechtis hoogleraar zeespiegel en gevolgen voor de kust aan de Universiteit Utrecht. Zijn leerstoel is een gecombineerde aanstelling van het instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek Utrecht (IMAU) en het Departement Fysische Geografie van de Universiteit Utrecht. Zijn eigen onderzoek bevindt zich op het grensvlak van natuur- en aardwetenschappen. Van de Wal bestudeert de veranderingen in de grote ijskappen van de wereld in verleden, heden en toekomst en de gevolgen van ijssmelt op de wereldwijde zeespiegel.

Heleen de Coninck

Heleen de Coninck is hoogleraar sociotechnische innovatie en klimaatverandering aan de Technische Universiteit Eindhoven en universitair hoofddocent klimaatbeleid aan de Radboud Universiteit. Ze werkt sinds 20 jaar aan klimaatvraagstukken, eerst als atmosferisch scheikundige, later als beleidsonderzoeker bij het Energieonderzoek Centrum Nederland en sinds 2012 bij de universiteit. Ze was auteur van diverse IPCC-rapporten, waaronder hoofdauteur van het rapport uit 2018 over de opwarming van 1,5 °C. Momenteel richt haar onderzoek zich op klimaatneutraliteit in de basisindustrie, het versnellen van systeemtransities voor het halen van de 1,5 °C-limiet, en de rol van technologie en innovatie in de internationale klimaatonderhandelingen. 

Z.K.H. Prins Jaime de Bourbon de Parme

Z.K.H. Prins Jaime de Bourbon de Parme is Klimaatgezant namens Nederland, de Nederlandse vertegenwoordiger in de mondiale klimaatdiplomatie. Hij is belast met het ophogen van internationale klimaatambities en het vinden van gedragen oplossingen om wereldwijde uitstoot van broeikasgassen te verlagen en de regeneratieve kracht van onze planeet te versterken. Jaime is tevens bestuurslid van het Green Climate Fund, dat ontwikkelingslanden helpt in hun mitigatie- en adaptatieslagkracht. Jaime heeft een lange diplomatieke staat van dienst, waaronder bij de VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) mobiliseerde hij de private sector ten behoeve van vluchtelingen, zoals het toegankelijker maken van duurzame energie. In zijn tijd als ambassadeur naar de Heilige Stoel (het Vaticaan onder leiding van Paus Franciscus) droeg hij bij aan  klimaatactie, het tegengaan van gedwongen migratie en vredesonderhandelingen.  

Ed Nijpels

Foto Ed Nijpels: Christiaan Krouwels

Ed Nijpels is voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Hij heeft een lange staat van dienst als politicus en bestuurder. In 1977 is hij een van de jongste leden van de Tweede Kamer. In 1982 volgt hij Hans Wiegel op als fractievoorzitter en is later ook lijsttrekker. In het tweede kabinet Lubbers (1986) wordt Nijpels minister van VROM. Onder zijn verantwoordelijkheid komt het eerste Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) en de Vierde Nota Ruimtelijke ordening tot stand. Ook organiseert hij eind 1998 in Noordwijk de eerste wereldwijde klimaatconferentie. Nijpels is daarna nog korte tijd kamerlid. Van 1990 tot 1996 is hij burgemeester van Breda. Daarna volgt drie jaar bedrijfsleven. Van 1999 tot 2008 is hij commissaris van de Koningin in Friesland. Daarna volgen diverse functies bij maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijfsleven. Hij is onder andere kroonlid van de  Sociaal Economische Raad. Ook leidt hij de totstandkoming van het Klimaatakkoord. Sinds 2019 is Nijpels voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord dat toeziet of de afspraken op een goede manier tot uitvoering komen.

Tipping Point Ahead en - Netherlands Earth System Science Centre (NESSC)

Aansluitend aan het webinar organiseert het Netherlands Earth System Science Centre (NESSC) voor zijn educatieprogramma Tipping Point Ahead twee actieve workshops specifiek bedoeld voor docenten met interesse om te doceren over klimaatverandering in de klas. Bent u journalist en wilt u hier meer informatie over? Dan kunt u contact opnemen met Kirsten Munk via .

Het NESSC is een virtueel onderzoekscentrum sinds 2014 waar vooraanstaande onderzoekers van vijf verschillende instituten aan meewerken: de Universiteit Utrecht, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), de Radboud Universiteit Nijmegen, de Vrije Universiteit en Wageningen Universiteit. De multidisciplinaire aanpak van NESSC richt zich op het vergroten van inzicht over ons veranderende klimaat en op het verbeteren van de voorspellingen over het klimaat van de toekomst. Sinds 2017 organiseert NESSC, via zijn educatieprogramma Tipping Point Ahead, jaarlijks nascholingsdagen en workshops voor docenten werkzaam in het middelbaar onderwijs om over de laatste wetenschappelijke inzichten aangaande klimaatverandering te informeren.